KONTAKTY NA ČLENY PŘEDSEDNICTVA KLUBU:

Funkce Titul, jméno a příjmení Kontakt  telefon Kontaktní e-mail
Předseda: kpt. Ing. Jaroslav VYŇUCHAL Mob.: 776 820 949 VynuchalJ@seznam.cz
Místopředseda:
pplk. v zál. Ing. Jiří BÍLSKÝ Mob.: 776 289 897  
Místopředseda:
kpt. Ing. Pavel ŠLIMAR Tel.: 973 452 131
Mob.: 724  801 071
pavelslimar@seznam.cz
Místopředseda:
plk. v zál. Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Mob.: 776 130 643 hremi52@seznam.cz
Tajemník: kpt. Ing. Petr RAICHL Tel.: 973 450 823
Mob.: 739 706 447
PetrReichl@seznam.cz
Revizor účtu: nrtm. Petr NETUŠIL Mob.: 722 101 401 michalapetr@email.cz
Zde nám můžete zaslat zprávu na naše e-mailové adresyVelitelství výcviku - Vojenská akademie, Víta Nejedlého, 682 03 Vyškov